Azecolab Strukturu

Şöbələrimiz Haqqında Daha Ətraflı

Azəcolab taksonomiya laboratoriyası, Xəzərin bioloji canlıları üzrə ixtisaslaşmışdır. Bioloqlarımız Rusiyada və Türkiyədə təlim keçmiş və bu xidmətlər üzrə 10 ildən artıq təcrübəyə malikdir. Bütün test proseduraları beynəlxalq qəbul edilmiş üsullara keçirilir.

Azecolab taksonomiya laboratoriyası aşağıda qeyd olunan testlər üzrə ixtisaslaşmışdır:

1. Xəzər dənizində makrobentos taksonomiya testləri;
2. Xəzər dənizində zooplankton taksonomiya testləri;
3. Xəzər dənizində fitoplankton taksonomiya testləri.

Biz müştərilərimizi qravimetrik üsulla mikroskopiya və biokütlə təyinatı istifadə edərək, bioloji canlıların müəyyənləşdirilməsi və sayım testləri ilə təmin edə bilərik.