Ətraf-Mühit Monitorinqi

Azecolab səs və titrəmə monitorinqində akkreditə olunmuş və böyük təcrübəyə malikdir. Azecolab, həm sənaye, həm də ətraf mühitin səs monitorinqi proqramlarını həyata keçirə bilər. Azecolab’ın səs  analizatorları, izləyici NIST kalibratorları ilə kalibrlənir.

Müştərinin sənaye və qanuni tələblərini nəzərə alaraq, fərdi səs və titrəmə monitorinq proqramı qura və müvafiq ölçmələr həyata keçirə bilərik. Səs monitorinqi, tələb olunan monitorinq proqramının məqsədinə əsasən, səs dozimetrləri və səs analizatorları istifadə etməklə həyata keçirilə bilər.