Xidmətlərimiz

Haqqımızda bilməli olduqlarınız

Ətraf mühitin mühafizəsi və sağlamlaşdırılması istiqamətində aşağıdakı sahələr üzrə fəaliyyət göstərir:

  • Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) layihələrinin hazırlanması;
  • Ekoloji İnventarlaşdırma sənədlərinin hazırlanması;
  • Ekoloji pasportların hazırlanması;
  • Atılabilən tullantı həddi layihə sənədlərinin hazırlanması;
  • Buraxılabilən axıntı həddi layihə sənədlərinin hazırlanması;
  • Təhlükəli tullantların pasportlarının hazırlanması;
  • Atmosferə Atılan Zərərli Maddələrə Xüsusi İcazə rəyi sənədinin alınması;
  • Müəssisələrin fəaliyyət sferaları nəzərə alınmaqla, Ətraf Mühit prosedurlarının hazırlanması;
  • Ətraf mühit üzrə Statistik Hesabatların hazırlanması;
  • İSO 14001 Beynəlxalq Ətraf Mühitin Mühafizəsi Standartının qurulması;