Xidmətlərimiz

Haqqımızda bilməli olduqlarınız

Asbestin səbəb ola biləcəyi əsas təhlükə asbest liflərinin inhalasiyasıdır (zədələnən asbest tərkibli material havada aşkar edilə bilər).

Azecolab, ILAC tərəfindən Asbest nümunələri üzrə ISO 17025 standartlarına uyğun fəaliyyətinə görə təkcə Azərbaycanda yox, eləcə də regionda təsdiq olunmuş yeganə laboratoriyadır. Nümunə və testlər hava və torpaqda aparılır. İllər boyunca, Azecolab mütəxəssislər yetişdirmiş, nümunə və testlər aparmaq üçün lazımi avadanlıqlar hazırlamışdır. Laboratoriyamızda beynəlxalq standartlara uyğun nümunə və test üsulları tətbiq olunur və yekun testlər Asbest (OSHA, NIOSH və s.) üçün mövcud beynəlxalq standartlarla tam təmin edilir.

Testlər zamanı Elektron Mikroskop metodologiyası, standart PLM metodu ilə birlikdə tətbiq olunur. PLM metodu yığılmış toplu nümunələrdə, asbestos konsentrasiyasının faizlə hesabat verilməsini təmin edir.

Asbest lifləri SEM vasitəsilə monitorinq olunur və bu üsulu tətbiq edərək diametri> 0.2 μm olan liflər sayılır. Azecolab SEM həmçinin, asbest minerallarının tərkibini müəyyən etməyə imkan verən SEM EDX (enerji-dispersiyalı rentgen analizi) qurğusunu özündə birləşdirir.

Testlərə əlavə olaraq, Azecolab asbest-free sorğularını icra edir. Azecolab Azərbaycanda və Gürcüstanda asbest təmizlənməsi layihələrində böyük təcrübəyə malikdir.