Sağlamlıq Və Təhlükəsizliyin Təminatı

İçməli suyun keyfiyyətli olması mühitin əsas sağlamlıq göstəricilərindəndir. İçməli su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, su vasitəsilə yoluxan xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarətinin təməlidir.

Bu proqramı nə əhatə edir?

Bu proqramın məqsədi, müştərilərimiz tərəfindən içilən, təmin olunan və satılan suyun keyfiyyətini müəyyən etməkdir. Həmçinin test nəticələrini ÜST, AB və digər içməli su keyfiyyət standartları ilə müqayisə etməkdir.

Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

Su nümunələrindən nümunə götürülməsi;

Bakterioloji və kimyəvi testlərin aparılması;

Test nəticələrinin təfsir olunması və əlaqədar problemlərin həlli üçün məsləhət xidmətləri.

Təklif olunan parametrlərin siyahısı:

Bakterioloji testlər:

 • Ümumi koliformalar
 • Bağırsaq çöpləri (Escherichia coli)
 • Legionella
 • Enterococci
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Heterotrofik plitə sayımı (HPC) 22°C-də
 • Heterotrofik plitə sayımı (HPC) 37°C-də

Test edilmiş suyun qaynaqları hansılardır?

Müştərilərimizin tələblərinə əsasən, müxtəlif nümunə proqramlarında müxtəlif növ su mənbələri araşdırıla bilər:

 • Butulka suyu;
 • Dispenser suyu;
 • Bulaq suyu;

Bu proqramdan kimlər istifadə edir?

İşçiləri içməli su ilə təmin edən və onların qayğısına qalan şirkətlər;

Qonaqlarına ən yüksək xidmət göstərmək istəyən mehmanxana, restoran, iaşə (catering) şirkətləri;

Biznesin davamlılığını təmin etmək istəyən butulka və dispenser su təchizatçıları;

Xidmətlərinin keyfiyyətindən əmin olmaq və nəzarətdə saxlamaq istəyən su müalicəsi xidmətləri təchizatçıları.

Fiziki-kimyəvi amillər:

 • pH
 • Rəng
 • Qoxu
 • Keçiricilik
 • Bulanıqlıq
 • Ümumi alkalin
 • Ümumi sərtlik
 • Xlor (qalığı)
 • Xlorid (Cl-)
 • Nitrat (NO3)
 • Nitrit (NO2)
 • Sulfat (SO4)
 • Ammonium (NH4)
 • Sianid (CN)
 • Flüorid (F)
 • Brom (Br)
 • Mis (Cu)
 • Maqnezium (Mg)
 • Dəmir (Fe)
 • Manqan (Mn)
 • Kalsium (Ca)
 • Qurğuşun (Pb)
 • Natrium (Na)
 • Sink (Zn)
 • Alüminium (Al)
 • Arsen (As)
 • Barium (Ba)
 • Kadmium (Cd)
 • Xrom (Cr)
 • Kalium (K)
 • Selenium (Se)
 • Gümüş (Ag)
 • Nikel (Ni)
 • Bor (B)
 • Civə (Hg)
 • Ümumi minerallaşdırma
 • COD (Permanqanat indeksi)

Üzvi-kimyəvi parametrlər:

 • Orqano-xlor pestisidləri (cəmi)
 • a-BHC
 • b-BHC
 • g-BHC (Lindane)
 • d-BHC
 • Aldrin
 • Endosulfan I
 • p, p’-DDE
 • Dieldrin
 • Endrin
 • Endosulfan II
 • p, p’-DDD
 • Endrin aldehid
 • Endosulfan sulfat
 • p, p’-DDT
 • Orqano-fosfor pestisidləri (cəmi)
 • Paration
 • Malation
 • Metil paration
 • Xlorpirifos
 • Diazinon
 • Dixlorfos
 • Fosmet
 • Tetraxlorvinfos
 • Azinfos metil
 • Dimethoate (Dimetoat)
 • Triazin herbisidləri (cəmi)
 • Atrazin
 • 1.3.5-Triazin-2.4.6 (sınaq/test) ~trial
 • Sodium Dichloroisocyanurate
 • Desisopropillatrazin
 • Desetilatrazin
 • Simazin
 • Terbutrin
 • Terbutilazin
 • Hidrokarbonlar; Mineral yağ
 • Trihalometanlar
 • Trikloretilen
 • Tetrakloroeten
 • Akrilamid