Sağlamlıq Və Təhlükəsizliyin Təminatı

Sənaye gigiyenası nədir? 

Https://www.osha.gov saytına istinadən, sənaye gigiyenası “iş yerində yaranan xəstəliyə və ya sağlamlığa zərər verə bilən, işçilər ya da vətəndaşlar arasında narahatlıq yarada biləcək ətraf mühitə təsir edən amillərin tanınmasına, qiymətləndirilməsinə və nəzarətinə həsr olunmuş elm” kimi xarakterizə olunur. Ətraflı məlumat OHSA-nın sənaye gigiyenası üzrə təlimatında mövcuddur.

İş yerinin attestasiyası nədir? 

İş yerinin attestasiyası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tələb olunan prosedurdur. Prosedurun metodologiyası və xəritəsi normativ aktla sənədləşdirilir. Azecolab sənaye gigiyenası testləri bu aktda göstərilən bütün parametrləri əhatə edir. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən iş yerinin attestasiyası ən azı 5il müddətinə həyata keçirilməlidir.

Azecolab sənaye gigiyenası testləri

Azecolabın ixtisaslı mütəxəssisləri bütün lazımi yerlərdə ölçmə (səs-küy, radiasiya, titrəmə, işıqlandırma və s.), Laboratoriya (VOC, toz və s.) təhlükə və risk qiymətləndirmə xidmətləri göstərə bilər. Bütün avadanlıqlarımız yerində ölçmələrin keyfiyyətini təmin edən NIST, UKAS və ya TÜRKAK izlənəbilən kalibrləmə sertifikatlarına malikdir. Xidmətlərimiz daxilində laboratoriya ölçmə xidmətləri və ya tam təhlükələrin müəyyən edilməsi və risk qiymətləndirməsi də daxildir. Verilmiş sınaq hesabatları OHSAS 18001 sertifikatlaşdırılmasına nail olmağa və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməyə kömək edəcəkdir. Test hesabatlarının məhdudiyyətləri müştərilərin tələblərinə əsaslanaraq ya beynəlxalq ya da milli üsulda tətbiq oluna bilər. Hava çirkləndiriciləri, kimyəvi, bioloji, fiziki və erqonomik təhlükələr potensial risk kimi müəyyən edilir və hər bir təhlükə növünə aid nümunələri aşağıda görə bilərsiniz:

Hava çirkləndiriciləri: Tozlar, dumanlar, liflər, qazlar, aerozollar

Kimyəvi zərərlər – Qidalar, mayelər, qazlar, tozlar, dumanlar və buxar şəklində olan zərərli kimyəvi birləşmələr inhalyasiya (tənəffüs), absorbsiya (dəri ilə birbaşa təmasda olmaq) və ya qəbul etmək (yemək və ya içmək) .

Bioloji Təhlükələr – bədənə dəri vasitəsi ilə daxil olub aktiv və kronik infeksiyaya səbəb ola biləcək bakteriyalar, viruslar, göbələklər və digər canlı orqanizmlər.

Fiziki zərərlər – ionlaşdırıcı və qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit radiasiyanın, səs-küyün, titrəmənin, işıqlandırma və temperaturun həddindən artıq çox olması.

Ergonomik Təhlükələr – göz gərginliyi, təkrarlanan hərəkət və ağır ağırlıq-qaldırma problemləri.