Müştərilər

Müştərilərimiz

Azecolab müntəzəm olaraq davamlı müştəriləri üçün su, torpaq, hava və emal (proses) nümunələri üzrə laboratoriya işləri həyata keçirir.

BP AGT

Azecolab 2010-cu ildən BP və BP AGT sahəsində ətraf mühitin monitorinqi və aşağıda qeyd olunan laboratoriya test xidmətləri göstərir:

 • Dənizdə ətraf mühitin monitorinqi – İllik dəniz monitorinq proqramları: Dəniz suyu, dib çöküntüsü, bentos və plankton növlərinin nümunələri, həmçinin fiziki-kimyəvi və taksonomiya testləri aparır.
 • Quruda ətraf mühitin monitorinqi – havanın, yeraltı suyun, yerüstü suyun və torpaq keyfiyyətinin rüblük və illik nümunələrinin götürülməsi və testləri.
 • Xəzərin xüsusi Eko-toksikoloji testləri
 • Dəniz platformaları və MODUlarda boru monitorinqi
 • Təmiz və içməli suyun keyfiyyəti, qida və yaxma testləri
 • Dəniz və quru obyektləridə sənaye gigiyenası hava keyfiyyəti testləri
 • BP personalının tətbiq etdiyi sənaye gigiyenası monitorinq avadanləqlarının kalibrlənməsi
 • BP sahə laboratoriyasının PSA2, real vaxt monitorinq stansiyası və metroloji stansiyalarında fəaliyyət göstərməsi

AZFEN

Azecolab, 2008-ci ildən etibarən Azfen üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya test xidmətinin təminatçısıdır:

 • Tullantı su testləri
 • Hidrotest suyu testləri
 • Təmiz və içməli su testləri
 • Sənaye gigiyenasının monitorinqi

SAIV, SCPX layihəsi (Azfen-Saipem)

Azecolab, 2015-ci ildən etibarən SAJV üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya test xidmətləri təminatçısıdır:

 • Təmiz su, içməli su, ərzaq nümunələri və testləri
 • Sənaye gigiyenası hava keyfiyyəti testləri və səs / titrəmə monitorinqi
 • SCPX tikinti sahəsində ətraf-mühit monitorinqi və ətraf-mühit vəziyyəti (baseline) – səth suyu və torpaq keyfiyyəti
 • Tullantı suyu və palçıq testləri
 • Torpaqda və havada asbest testləri
 • Asbest əsas izleme və asbest çıxarılması xidmətləri

Azerbaijan International Mining Company

Azecolab, 2011-ci ildən etibarən AIMC üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya test xidmətləri təminatçısıdır:

 • Səth və yerüstü su nümunələri testləri
 • Sianidlər üçün istehlak suyu nümunələri testləri
 • İçməli su testləri
 • toz, səs və radiasiya fon testləri daxil olmaqla, sənaye gigiyenasının hava keyfiyyətinin monitorinqi

TOTAL

Azecolab, 2010-cu ildən etibarən TOTAL üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya testləri xidmətləri göstərir:

 • Dənizdə ekoloji bünövrə və monitorinq layihələri
 • Tullantı suyu və ekotoksikoloji testlər

HOLCIM

Azecolab, 2001-ci ildən etibarən HOLCIM üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya testləri xidmətləri göstərir:

 • Boru emissiyaları və filter effektivliyi monitorinqi üzrə xidmətlər
 • Tullantı suyu və təmiz su testləri
 • səs ölçmələri daxil olmaqla, sənaye gigiyenasının monitorinqi

Caspian Marine Services

Azecolab, 2014-cü ildən etibarən CMS üçün ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya testlərii xidmətləri göstərir:

 • Yük gəmiləri tullantı suyu nümunələri testləri
 • Asbest bünövrə monitorinqi, və asbestin kənarlaşdırılması və kapsulasiya xidmətləri

Caspian Drilling Company

Azecolab, 2011-ci ildən bu yana CDC üçün laboratoriya testləri xidmətləri göstərir:

 • Təmiz su nümunələri testləri
 • İstehlak suyu nümunələri testləri

MAERSK

Azecolab MAERSK üçün 2012-ci ildən etibarən ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya testləri xidmətləri göstərir:

 • HA MODU tullantı su nümunələri testləri
 • HA MODU təmiz su və yemək nümunələri testləri

Schlumberger

Azecolab, Schlumberger üçün 2011-ci ildən etibarən ətraf mühitin monitorinqi və laboratoriya testləri xidmətləri göstərir:

Hava keyfiyyəti, toz və səs ölçmələri daxil olmaqla, sənaye gigiyenasının monitorinqi

 • Boru emissiyaları və filter effektivliyi monitorinqi üzrə xidmətlər
 • Ekotoksikoloji testlər

International SOS

Azecolab, International SOS şirkətini, tibbi avadanlıqların kalibrlənməsi, elektrik təhlükəsizliyi və performans yoxlaması ilə təmin edir:

 • Xəstə monitorları;
 • Qan təzyiqi (NIBP) monitorları;
 • Defibrilyatorlar;
 • Avtomatlaşdırılmış defibrilyatorlar (AED);
 • Oksimetr (SpO2) monitorları;
 • Elektrokardioqraflar;
 • Vantilatorlar;
 • Aspiratorlar / Sorma cihazları;
 • Təzyiq ölçmə cihazları